Pojmy

15. 10. 2010 | † 03. 12. 2011 | kód autora: nV1
Pascalina:
 

Pascalina - první mechanický kalkulátor

O mechanickou kalkulačku se podle dochovaných kreseb pokoušel už Leonardo da Vinci. První stroj schopný základních matematických operací vynalezl v roce 1623 profesor Wilhelm Schickard (1592-1635), který využil starší pokusy s logaritmy, díky kterým mohl násobení a dělení převádět na sčítání a odčítání. Údajně byly postaveny pouze dva prototypy, zachovala se pouze dokumentace a jednoduché náčrtky, podle kterých v roce 1960 matematik Bruno Von Freytag sestrojil funkční Schickardův počítací stroj.Milníkem ve vývoji počítacích strojů byla Pascalina (používán též název Arithmetique), mechanická sčítací pomůcka, kterou vyrobil francouzský matematik, fyzik, filozof a teolog Blaise Pascal (1623-1662). Práci na tomto vynálezu zahájil mladý Pascal, aby pomohl svému otci, který působil jako výběrčí královských daní, se zpracováváním velkého množství dat.

 

Gottfried Wilhelm von Leibniz

(1. července1646Lipsko14. listopadu1716Hannover) byl německýfilosof, vědec a matematik píšící převážně v

....wikipedia.org/wiki/Latina" title="Latina">latině a francouzštině.Zaujímá důležité místo v dějinách filosofie a dějinách matematiky. Nezávisle na Isaacu Newtonovi objevil integrální kalkulus a jeho způsob zápisu se používá dodnes. Rovněž vynalezl dvojkovou soustavu, základ prakticky veškeré dnešní počítačové architektury. Na poli filosofie je znám především pro svůj optimismus, tedy přesvědčení, že náš vesmír je tím nejlepším možným vesmírem, jaký jen Bůh mohl stvořit. Spolu s Reném Descartem a Baruchem Spinozou byl jedním ze tří největších racionalistů17. století a předchůdců moderní logiky a analytické filosofie. Jeho filosofie se však zároveň odkazovala na scholastickou tradici, ve které logika taktéž hrála důležitou roli.

 

 Charles Babbage

(26. prosince179118. října1871) byl anglickýmatematik, filozof, vynálezce a strojní inženýr, který jako první přišel s nápadem sestrojit programovatelný počítač. Části jeho nedokončených strojů jsou vystaveny v Londýnském vědeckém muzeu. V roce 1991 byl podle Babbageových originálních plánů sestaven plně funkční diferenční počítací stroj, za pomoci prostředků dostupných v 1...

.... století. Tím se ukázalo, že by skutečně fungoval už tehdy. O devět let později dokončili ve vědeckém muzeu i tiskárnu, kterou Babbage pro svůj počítací stroj navrhl. V současnosti je Babbage, díky vynálezu prvního mechanického počítače, jenž nakonec vedl k návrhům komplexnějších strojů, považován za "otce počítače".

 

George Boole,

(2. listopadu1815, Lincoln, panství Lincolnshire, Anglie8. prosince1864, Ballintemple, Irsko) byl britský matematik a filosof. Jako objevitel základů moderní aritmetiky, nazvané později Booleovou algebrou. Je považován za zakladatele informatiky, jakkoli v jeho době nebylo o počítačích ani uvažováno.Jeho otec byl obchodník omezených prostředků, ale s pilnou povahou a aktivní myslí. Být obzvláště zaujatý matematickou vědou, otec dal jeho synu jeho první lekce; ale neobyčejné matematické síly Georgea Boole neprokázal sebe v časném životě. Nejprve jeho oblíbené téma bylo klasika. Ne až do věku sedmnáct on zaútočil vyšší matematika a jeho pokrok byli hodně duševně zaostalí nedostatkem efektivní pomoci. Když o šestnácti rokách věku on se stal asistentem-mistr v soukromé škole u Doncaster, a on udržoval sebe ke konci jeho života v jednom stupni nebo jiný akademické profese.

 

 Claude Elwood Shannon

(30. dubna191624. února2001), byl americkýelektronik a matematik, zvaný "otec teorie informace".[1] Byl také zakladatelem teorie návrhu digitálních elektrických obvodů.

 

Konrád Zuse

Ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století vzniklo v dílně německého leteckého inženýra Konrada Zuse postupně několik počítačů. Nesly označení Z1 (1938, mechanický – na horním obrázku spolu se svým konstruktérem), Z2 (1939, reléově-mechanický), Z3 (1941, reléový – spodní obrázek) a Z4 (1944, reléově-mechanický). Stroj Z3 byl prvním funkčním reléovým volně programovatelným počítačem.

Z3 od Konráda Zuse byl první funkční programovatelný počítací stroj. Byl postaven z 2600 relé. Z toho 2000 relé pro paměť a 600 relé pro aritmetickou jednotku. V paměti mohlo být 64 slov dlouhých 22 bitů. Frekvenci hodinového signálu měl 5,3 Hz a délku slova 22 bitů[1]. Rychlost sčítání 0,8 s a rychlost násobení 3 s. Jeho spotřeba byla 4000 Wattů a vážil 1000 kg. Výpočty počítač prováděl v binární soustavě a pracoval s čísly s plovoucí desetinnou čárkou. Z3 četl programy z děrovaného filmu.

 

 

John Fleming

Anglický inženýr, který dělal četné příspěvky k elektronice, photometry, elektrická měření a bezdrátovou telegrafii. On je nejlépe připomínán jako vynálezce dva-elektrodový rozhlasový usměrňovač, který on nazýval thermionic ventilem; to je také známé jako dioda prázdného místa, kenotron, thermionic trubka a ventil Fleminga. To bylo patentováno v 1904. Jeho práce s ventilem thermionic v 1904 a 1905 byl důležitý pro vývoj rádia. On také přispěl k vědě photometry, měření svítivosti. J.A. Fleming se stal poradcem Edison elektrické lampy společnost a oblíbený učitel na univerzitní vysoké škole. On byl knighted v 1929 pro mnoho záloh, které on měl dělalo k elektrickému a elektronickému inženýrství.

 

 John von Neumann (Neumann János)

(28. prosince1903BudapešťRakousko-Uhersko8. února1957Spojené státy americké) byl maďarský matematik židovského původu, který značnou měrou přispel k oborům jako jsou kvantová fyzika, funkcionální analýza, teorie množin, ekonomika, informatika, numerická analýza, hydrodynamika, statistika, a mnoho dalších matematických disciplín.John Ludwig von Neumann, se narodil v Budapešti v rodině bohatého maďarského bankéře. Od malička projevoval znaky geniality – měl jazykové nadání a neobyčejnou paměť. Říká se o něm, že v šesti letech byl schopen žertovat s otcem ve starořečtině a zpaměti uměl dělit osmimístnými čísly.

 

Alan Mathison Turing

(23. červen19127. červen1954) byl významný britskýmatematik, logik, kryptoanalytik a zakladatel moderní informatiky. Poté, co se Alan Turing narodil, jeho rodiče se vrátili z Anglie zpátky do Indie (kde se poznali a kde byl Alan počat), ale malého Alana s sebou nevzali, vychovávaly ho chůvy a příbuzní. Alan ani ve svém dětství nevykazoval výjimečnou inteligenci, byl průměrným žákem. Bavily ho šachy, ale nebyl zvlášť dobrým hráčem.Když měl Alan nastoupit na střední školu Sherborne, ochromila Británii devítidenní všeobecná stávka, a tak Alan vzal kolo a během dvou dnů dojel do školy, která byla vzdálena asi 100 km. Na střední škole se seznámil s Christopherem Morcomem, bavili se spolu o vědeckých novinkách a prováděli vlastní pokusy. Morcomova smrt v roce 1930 Alana těžce zasáhla.

 

Colossus

Stroje kolosu byly brzy výpočetní prostředky používané Brity codebreakers přečíst zašifrované německé zprávy během 2. světové války. Kolos byl brzy elektronický digitální počítač.Kolos byl navrhnut inženýrem květiny Tommyho u pošty zkoumají stanici, Dollis kopec. Prototyp, Značka kolosu I, byl operační u Bletchley parku v únoru 1944. An se zlepšil Značka kolosu II byl nejprve instalován v červnu 1944, a deset kolosů bylo postavené koncem války.Počítače kolosu byly zvyklé na nápovědu rozluštit teleprinter zprávy který byl zašifrované používání Lorenz SZ40/42 stroj. Kolos porovnal dva datové proudy, počítat každý zápas založený na programovatelné booleovské funkci.

 

SAPO

Prvním počítačem vyrobeným v Československu byl SAPO (SAmočinný POčítač)[6][7], který byl uveden do provozu v roce 1957. Obsahoval 7000 relé a 400 elektronek. Měl magnetickou bubnovou paměť o kapacitě 1024 dvaatřicetibitových slov. Pracoval ve dvojkové soustavě s pohyblivou řádovou čárkou. Tento počítač měl dvě zvláštnosti: první bylo, že byl pětiadresový neboli součástí každé instrukce bylo 5 adres (2 operandy, výsledek a adresy skoků v případě kladného a záporného výsledku) a druhou bylo, že se vlastně jednalo o tři shodné procesory, které pracovaly paralelně. Výsledek každé operace z jednotlivých procesorů se mezi sebou porovnal a o výsledku se rozhodovalo hlasováním. Pokud byl shodný alespoň ve dvou případech, byl považován za správný. Pokud se ve všech třech případech lišil, operace se opakovala.

 

 

 

 

 

 

Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky sex

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.